ศูนย์โตโยต้าที่ไหนดีในเชียงใหม่ แต่อย่าไปที่โตโยต้า สันป่าตองนะ

ศูนย์โตโยต้าที่ไหนดีในเชียงใหม่ แต่อย่าไปที่โตโยต้า สันป่าตองนะ

ไอ่สัดกบ (ถูกพนักงานขายโกง)
ตอนคุยเรื่องเงินคุยอีกอย่าง พอจะเซ็นจ่ายตังคุยอีกอย่าง อ้างว่าผู้จัดการให้ได้ลดน้อยกว่าที่เสนอไป ของแถมไม่ได้ซักชิ้นเลย
กินกันข้างใน หลอกลวงลูกค้า พูดกลับกลอก ชั่วเลวยิ่งกว่าสัดดเดรฉาน
รู้งี้ไป โตโยอื่นกว่าเยอะ เอกสารไรก็เซ็นเหมือนบิลเงินสด
กูจะสาบแช่งมึงทุกวัดที่ไปเลย ให้มันล่มจมๆๆชิบหายยยวายยวอด ตายเหี่ยตายโหง ไม่ได้ผุดได้เกิด ไอ่สัดเดรฉาน

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ศูนย์โตโยต้า เชียงใหม่ สันป่าตอง

ศูนย์โตโยต้า เชียงใหม่ สันป่าตอง

ไอ่สัดกบ (ถูกพนักงานขายโกง)
ตอนคุยเรื่องเงินคุยอีกอย่าง พอจะเซ็นจ่ายตังคุยอีกอย่าง อ้างว่าผู้จัดการให้ได้ลดน้อยกว่าที่เสนอไป ของแถมไม่ได้ซักชิ้นเลย
กินกันข้างใน หลอกลวงลูกค้า พูดกลับกลอก ชั่วเลวยิ่งกว่าสัดดเดรฉาน
รู้งี้ไป โตโยอื่นกว่าเยอะ เอกสารไรก็เซ็นเหมือนบิลเงินสด
กูจะสาบแช่งมึงทุกวัดที่ไปเลย ให้มันล่มจมๆๆชิบหายยยวายยวอด ตายเหี่ยตายโหง ไม่ได้ผุดได้เกิด ไอ่สัดเดรฉาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ศูนย์ toyota เชียงใหม่ สาขา สันป่าตอง ไอ่สัดกบ (ถูกพนักงานขายโกง)

ศูนย์ toyota เชียงใหม่ สาขา สันป่าตอง ไอ่สัดกบ (ถูกพนักงานขายโกง)

ไอ่สัดกบ (ถูกพนักงานขายโกง)
ตอนคุยเรื่องเงินคุยอีกอย่าง พอจะเซ็นจ่ายตังคุยอีกอย่าง อ้างว่าผู้จัดการให้ได้ลดน้อยกว่าที่เสนอไป ของแถมไม่ได้ซักชิ้นเลย
กินกันข้างใน หลอกลวงลูกค้า พูดกลับกลอก ชั่วเลวยิ่งกว่าสัดดเดรฉาน
รู้งี้ไป โตโยอื่นกว่าเยอะ เอกสารไรก็เซ็นเหมือนบิลเงินสด
กูจะสาบแช่งมึงทุกวัดที่ไปเลย ให้มันล่มจมๆๆชิบหายยยวายยวอด ตายเหี่ยตายโหง ไม่ได้ผุดได้เกิด ไอ่สัดเดรฉาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

บริษัท toyota เชียงใหม่ สันป่าตอง

บริษัท toyota เชียงใหม่ สันป่าตอง

ไอ่สัดกบ (ถูกพนักงานขายโกง)
ตอนคุยเรื่องเงินคุยอีกอย่าง พอจะเซ็นจ่ายตังคุยอีกอย่าง อ้างว่าผู้จัดการให้ได้ลดน้อยกว่าที่เสนอไป ของแถมไม่ได้ซักชิ้นเลย
กินกันข้างใน หลอกลวงลูกค้า พูดกลับกลอก ชั่วเลวยิ่งกว่าสัดดเดรฉาน
รู้งี้ไป โตโยอื่นกว่าเยอะ เอกสารไรก็เซ็นเหมือนบิลเงินสด
กูจะสาบแช่งมึงทุกวัดที่ไปเลย ให้มันล่มจมๆๆชิบหายยยวายยวอด ตายเหี่ยตายโหง ไม่ได้ผุดได้เกิด ไอ่สัดเดรฉาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ สันป่าตอง

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ สันป่าตอง

ไอ่สัดกบ (ถูกพนักงานขายโกง)
ตอนคุยเรื่องเงินคุยอีกอย่าง พอจะเซ็นจ่ายตังคุยอีกอย่าง อ้างว่าผู้จัดการให้ได้ลดน้อยกว่าที่เสนอไป ของแถมไม่ได้ซักชิ้นเลย
กินกันข้างใน หลอกลวงลูกค้า พูดกลับกลอก ชั่วเลวยิ่งกว่าสัดดเดรฉาน
รู้งี้ไป โตโยอื่นกว่าเยอะ เอกสารไรก็เซ็นเหมือนบิลเงินสด
กูจะสาบแช่งมึงทุกวัดที่ไปเลย ให้มันล่มจมๆๆชิบหายยยวายยวอด ตายเหี่ยตายโหง ไม่ได้ผุดได้เกิด ไอ่สัดเดรฉาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

บริษัท toyota เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง

บริษัท toyota เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง

ไอ่สัดกบ (ถูกพนักงานขายโกง)
ตอนคุยเรื่องเงินคุยอีกอย่าง พอจะเซ็นจ่ายตังคุยอีกอย่าง อ้างว่าผู้จัดการให้ได้ลดน้อยกว่าที่เสนอไป ของแถมไม่ได้ซักชิ้นเลย
กินกันข้างใน หลอกลวงลูกค้า พูดกลับกลอก ชั่วเลวยิ่งกว่าสัดดเดรฉาน
รู้งี้ไป โตโยอื่นกว่าเยอะ เอกสารไรก็เซ็นเหมือนบิลเงินสด
กูจะสาบแช่งมึงทุกวัดที่ไปเลย ให้มันล่มจมๆๆชิบหายยยวายยวอด ตายเหี่ยตายโหง ไม่ได้ผุดได้เกิด ไอ่สัดเดรฉาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง

ไอ่สัดกบ (ถูกพนักงานขายโกง)
ตอนคุยเรื่องเงินคุยอีกอย่าง พอจะเซ็นจ่ายตังคุยอีกอย่าง อ้างว่าผู้จัดการให้ได้ลดน้อยกว่าที่เสนอไป ของแถมไม่ได้ซักชิ้นเลย
กินกันข้างใน หลอกลวงลูกค้า พูดกลับกลอก ชั่วเลวยิ่งกว่าสัดดเดรฉาน
รู้งี้ไป โตโยอื่นกว่าเยอะ เอกสารไรก็เซ็นเหมือนบิลเงินสด
กูจะสาบแช่งมึงทุกวัดที่ไปเลย ให้มันล่มจมๆๆชิบหายยยวายยวอด ตายเหี่ยตายโหง ไม่ได้ผุดได้เกิด ไอ่สัดเดรฉาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment